Jesteś tutaj

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradni Lekarza POZ – poradnia lekarza rodzinnego świadczy opiekę medyczną dla dorosłych i dzieci:
od poniedziałku do piątku
08:00 - 18:00

W przychodni obowiązuje rejestracja pacjentów, której można dokonać osobiście lub telefonicznie (tel.+48 58 349 16 08).
Pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia lub na umówione terminy.
Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. badania i porady lekarskie w trybie stacjonarnym oraz wizyty domowe
 2. diagnostykę w zakresie ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (badania laboratoryjne, RTG, USG)
 3. kierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium
 4. szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane
 5. bilanse zdrowia
 6. zabiegi pielęgniarskie (iniekcje), badanie ekg, pomiary ciśnienia tętniczego
 7. opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo - rodzinnej
 8. promocję zdrowia i działalność profilaktyczną

Przy Poradni Lekarza POZ działa gabinet zabiegowy w których można wykonać:

 1. wszystkie szczepienia wieku dziecięcego
 2. szczepienia przed zabiegami chirurgicznymi (przeciw WZW typu "B")
 3. szczepienie przeciw zakażeniom Haemophilus influenzae - zapobiega zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowym, zapaleniu krtani, zakażeniu ogólnoustrojowemu (posocznicy) wywołanych przez bakterię HiB
 4. szczepienie przeciw pneumokokom i meningokokom
 5. inne szczepienia ochronne jak szczepienie przeciw grypie, szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.
 6. iniekcje domięśniowe, podskórne, dożylne
 7. badania laboratoryjne krwi, moczu oraz innych materiałów biologicznych
 8. ekg
 9. spirometrię
 10. czyszczenie uszu i kanału słuchowego
 11. inhalacje

W Poradni Lekarza POZ przyjmują:

 • lek. med. Agata Adrych – specjalista pediatrii
 • lek. med. Grażyna Dijakiewicz - specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. med. Izabela Jończy-Tretyn - specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. med. Dorota Masłowska -Kijowska - specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. med. Beata Skrzyńska - specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. med. Ewa Szymańska - specjalista medycyny rodzinnej
 • dr med. Grażyna Zdrojewska -specjalista chorób wewnętrznych

TRANSPORT SANITARNY
Ubezpieczonemu, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do
najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we
właściwym zakresie i z powrotem w wypadkach:

 • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki
  zdrowotnej lub wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
 • dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków
  transportu publicznego.

W przypadkach nie wskazanych powyżej przejazd środkami transportu
sanitarnego przysługuje odpłatnie lub za częściową odpłatnością. Osoby
chore na:

 1. choroby krwi i narządów krwiotwórczych,
 2. choroby nowotworowe,
 3. choroby oczu,
 4. choroby przemiany materii,
 5. choroby psychiczne,
 6. choroby skóry i tkanki podskórnej,
 7. choroby układu krążenia,
 8. choroby układu moczowo-płciowego,
 9. choroby układu nerwowego,
 10. choroby układu oddechowego,
 11. choroby układu ruchu,
 12. choroby układu trawiennego,
 13. choroby układu wydzielania wewnętrznego,
 14. choroby zakaźne,
 15. urazy i zatrucia,
 16. wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe,
  • oraz posiadające orzeczenie I stopnia niesprawności, czyli
   zdolne do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy
   innej osoby i korzystania ze środków transportu publicznego
   - mogą skorzystać z transportu sanitarnego *za pełną
   odpłatnością*,
  • natomiast osoby posiadające orzeczenie II stopnia
   niesprawności, czyli zdolne do samodzielnego poruszania się
   bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagające przy
   korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej
   osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do
   potrzeb osób niepełnosprawnych - mogą skorzystać
   z transportu sanitarnego *za 60% odpłatności.*.

Stopień niepełnosprawności ubezpieczonego określa lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego, uwzględniając:

 • możliwość samodzielnego poruszania się oraz konieczność pomocy
  drugiej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego,
  ogólny stan zdrowia.

Lekarz dokonuje wpisu w dokumentacji medycznej oraz dokumentacji
prowadzonej na potrzeby powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, oraz
wydaje zlecenie na przewóz.