Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Lekarza POZ – poradnia lekarza rodzinnego świadczy opiekę medyczną dla dorosłych i dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.

W przychodni obowiązuje rejestracja pacjentów: osobista, telefoniczna (tel.+48 58 349 16 08).

Pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia lub na umówione terminy.

UWAGA!!!

CMR Gumed zwraca się z prośbą do wszystkich osób poniżej 20 roku życia i opiekunów prawnych dzieci, które wypełniają deklarację zapisu za pomocą IKP o informowanie telefoniczne CMR o poprzednim miejscu złożenia deklaracji.

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. badania i porady lekarskie w trybie stacjonarnym oraz wizyty domowe
 2. diagnostykę w zakresie ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (badania laboratoryjne, RTG, USG)
 3. kierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium
 4. szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane
 5. bilanse zdrowia
 6. zabiegi pielęgniarskie (iniekcje), badanie EKG, pomiary ciśnienia tętniczego
 7. opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo – rodzinnej
 8. promocję zdrowia i działalność profilaktyczną.

Przy Poradni Lekarza POZ działa gabinet zabiegowy w których można wykonać:

 1. wszystkie szczepienia wieku dziecięcego;
 2. szczepienia przed zabiegami chirurgicznymi (przeciw WZW typu „B”);
 3. szczepienie przeciw zakażeniom Haemophilus influenzae – zapobiega zapaleniu opon mózgowo – rdzeniowym, zapaleniu krtani, zakażeniu ogólnoustrojowemu (posocznicy) wywołanych przez bakterię HiB;
 4. szczepienie przeciw pneumokokom i meningokokom;
 5. inne szczepienia ochronne jak szczepienie przeciw grypie, szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu;
 6. iniekcje domięśniowe, podskórne, dożylne;
 7. badania laboratoryjne krwi, moczu oraz innych materiałów biologicznych;
 8. EKG;
 9. spirometrię;
 10. czyszczenie uszu i kanału słuchowego;
 11. inhalacje.

W Poradni Lekarza POZ przyjmują:

 • prof. Barbara Kamińska – konsultant wojewódzki pediatrii
 • dr n. med. Piotr Gutknecht – specjalista medycyny rodzinnej
 • dr n. med. Bartosz Trzeciak – specjalista medycyny rodzinnej, geriatra, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • lekarz Izabella Misztak-Kula – specjalista chorób wewnętrznych
 • lekarz Monika Nowalińska – specjalista medycyny rodzinnej i medycyny pracy
 • lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Paulina Brańka
 • lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Dominika Duchnevic
 • lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Milena Dybowska
 • lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Paweł Łukowicz
 • lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Monika Rosicka
 • lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Robert Skibiński
 • lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Magdalena Tomaszewska-Czerkas
 • lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Kajetan Zając

Konsultacje trudnych przypadków prowadzi prof. Barbara Kamińska, konsultant wojewódzki pediatrii.

TRANSPORT SANITARNY

Ubezpieczonemu, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem w wypadkach:

 • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
 • dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków
  transportu publicznego.

W przypadkach nie wskazanych powyżej przejazd środkami transportu sanitarnego przysługuje odpłatnie lub za częściową odpłatnością. Osoby chore na:

 1. choroby krwi i narządów krwiotwórczych
 2. choroby nowotworowe,
 3. choroby oczu,
 4. choroby przemiany materii,
 5. choroby psychiczne,
 6. choroby skóry i tkanki podskórnej,
 7. choroby układu krążenia,
 8. choroby układu moczowo-płciowego,
 9. choroby układu nerwowego,
 10. choroby układu oddechowego,
 11. choroby układu ruchu,
 12. choroby układu trawiennego,
 13. choroby układu wydzielania wewnętrznego,
 14. choroby zakaźne,
 15. urazy i zatrucia,
 16. wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
  • oraz posiadające orzeczenie I stopnia niesprawności, czyli zdolne do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby i korzystania ze środków transportu publicznego – mogą skorzystać z transportu sanitarnego (za pełną odpłatnością),
  • natomiast osoby posiadające orzeczenie II stopnia niesprawności, czyli zdolne do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagające przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – mogą skorzystać z transportu sanitarnego (za 60% odpłatności).

Stopień niepełnosprawności ubezpieczonego określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, uwzględniając:

 • możliwość samodzielnego poruszania się oraz konieczność pomocy drugiej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego, ogólny stan zdrowia.

Lekarz dokonuje wpisu w dokumentacji medycznej oraz dokumentacji prowadzonej na potrzeby powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, oraz wydaje zlecenie na przewóz.

en_USEnglish