Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony cmr.gumed.edu.pl zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych a także określa warunki korzystania z serwisu internetowego oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.

Administratorem Danych Osobowych użytkowników strony jest Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7; tel. 58 349 16 05; e-mail: iodcmr@gumed.edu.pl.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marta Zebzda.

Do korzystania ze strony konieczne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.

Dane osobowe pozyskane ze strony obejmują informacje podane przez użytkownika.

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w następujących celach:

 1. dokonania rejestracji na wizytę za pośrednictwem strony www,
 2. wypełnienia karty medycyny pracy,
 3. wypełnienia formularza kontaktowego.

Przekazanie danych w pkt.1 jest obowiązkowe a w pkt. 2 i 3 dobrowolne.

Dane pozyskane ze strony mogą być przekazywane:

 1. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 2. dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych i prawnych lub innym wskazanym przez użytkownika,
 3. osobom i instytucjom upoważnionym przez Administratora Danych Osobowych.

Dane osobowe pozyskane ze strony będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub wewnętrznymi procedurami Administratora Danych Osobowych.

Użytkownik przekazujący dane za pomocą serwisu www ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia względnie zaniechania ich przetwarzania.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

W przypadku skorzystania z linku do innej strony umieszczonego na stronie Administratora Danych Osobowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tej strony.

Strona nie korzysta z mechanizmu cookies.

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
pl_PLPolski